Các đội khẩn trương hoàn thành đăng ký dự thi vòng ICPC miền Bắc và miền Trung sẽ diễn ra vào Chủ nhật 1/11/2020. Hạn cuối đăng ký vào 23:00 ngày 29/10/2020.

Các đội chưa được accepted trên site  cầu cần kiểm tra lại xem đã đủ thông tin liên hệ (contact của coach(es) gồm tối thiểu email và số điện thoại của huấn luyện viên).

Team phải đủ 3 thành viên mới được chấp thuận chuyển trạng thái Accepted.

BTC sẽ mở hệ thống cho các đội tiến hành đăng nhập và test thử:

Thời gian: từ 9:00 sáng 31/10/2020 đến 20:30 ngày 31/10/2020

Chú ý:

- Rút kinh nghiệm để tổ chức tốt vòng Bắc - Trung, đề nghị tất cả các đội thamm gia kiểm tra thi thử, đăng nhập thành công và submit tối thiểu 1 bài test được AC.

Nếu có vấn đề gì liên quan đến hệ thống thi, tài khoản, vui lòng email tới This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước 21:00 tối ngày 31/10/2020 để BTC kiểm tra và xử lý kịp thời. Sau thời gian này, BTC khi tiếp nhận các yêu cầu liên quan đến cấp tài khoản sẽ đặt ưu tiên thấp hơn các yêu cầu xử lý cấp thiết khác.

Thông tin đăng nhập gồm địa chỉ  vòng Bắc-Trung và tài khoản đăng nhập (tên đăng nhập+ mật khẩu) sẽ được gửi đến cho các huấn luyện viên trong hai ngày ngày thứ 5 (29/10) và thứ 6 (30/10).

 
Các Trường, Teams tiếp tục đăng ký vòng ICPC miền Bắc và miền Trung 
Test hệ thống vào thứ bẩy 31/10 và thi ICPC Northern & Central vào 1/11
  
Xem thêm tại đây

 

Procon và Phần mềm nguồn mở

Nhà tài trợ

      Tài trợ bạc

 

Tài trợ tổ chức
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      

 

 

    

Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 84 0292 3 734713 - 0292 3 831301; Email: office@cit.ctu.edu.vn