Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật cho cuộc thi PROCON 2020
Ban tổ chức công bố các tài liệu kỹ thuật chi tiết dành cho các đội thi PROCON. Cụ thể:
- Các đội đọc tài liệu Hướng dẫn chung để biết được các quy định chung về cách thức thi đấu cũng như các kênh hỗ trợ kỹ thuật (các nhóm facebook và skype). 
Tài liệu Giải th.ích đề thi giúp các đội nắm rõ hơn về đề và cách thức thi để các đội có thể phát triển thuật toán. 
Tài liệu API cung cấp mô tả kết nối với server chấm.
Các thắc mắc về kỹ thuật, đề nghị các đội trao đổi trên kênh hỗ trợ kỹ thuật chung tài liệu.

Xem thêm tại đây

Procon và Phần mềm nguồn mở

Nhà tài trợ

      Tài trợ bạc

 

Tài trợ tổ chức
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      

 

 

    

Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 84 0292 3 734713 - 0292 3 831301; Email: office@cit.ctu.edu.vn